VZN


  Zobrazujem 20 z 43 dokumentov (strana 1). Nasledujúce »
VZN č. 1/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o úhradách za poskytované služby obcou Seňa
Dátum: 05.04.2017 Kategória: VZN
VZN č. 4/2016 o doplnení VZN obce Seňa číslo 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Seňa
Dátum: 22.11.2016 Kategória: VZN
VZN č.3/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Seňa, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v Školskom klube ..
Dátum: 13.09.2016 Kategória: VZN
VZN č. 2/2016 Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Seňa
Dátum: 15.06.2016 Kategória: VZN
VZN č. 1/2015 -Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Seňa
Dátum: 28.04.2016 Kategória: VZN
VZN č. 1/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Seňa
Dátum: 28.04.2016 Kategória: VZN
VZN č.8/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o zmene a doplnení VZN obce Seňa číslo 9/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dátum: 28.04.2016 Kategória: VZN
VZN č.7/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o zmene VZN obce Seňa číslo 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
Dátum: 28.04.2016 Kategória: VZN
VZN č.6/2015 -Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o zmene a doplnení VZN obce Seňa číslo 2/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a o výške príspevku...
Dátum: 28.04.2016 Kategória: VZN
VZN č.5/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o doplnení VZN obce Seňa číslo 5/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Seňa
Dátum: 28.04.2016 Kategória: VZN
VZN č.4/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce SEŇA
Dátum: 28.04.2016 Kategória: VZN
VZN č.3/2015 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o podmienkach držania psov na území obce Seňa
Dátum: 28.04.2016 Kategória: VZN
VZN č.2/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Seňa
Dátum: 28.04.2016 Kategória: VZN
VZN č.1/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o miestnych daniach
Dátum: 28.04.2016 Kategória: VZN
OZNÁMENIE k návrhom Všeobecného záväzného nariadenia obce Seňa
Dátum: 28.04.2016 Kategória: VZN
VZN č.1/2013 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o poskytovaní dotácií
Dátum: 28.04.2016 Kategória: VZN
VZN č. 4/2012 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o miestnych daniach
Dátum: 28.04.2016 Kategória: VZN
VZN č.03/2012 - Všeobecne závazné nariadenie obce Seňa o dodatku k VZN č. 02/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku obce Seňa
Dátum: 28.04.2016 Kategória: VZN
VZN č.02/2012- Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku
Dátum: 28.04.2016 Kategória: VZN
VZN č. 01/2012 Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o verejnej kanalizácii a odvádzaní odpadových vôd
Dátum: 28.04.2016 Kategória: VZN


KontaktKontaktné informácie

 • Adresa: Obecný úrad Seňa 044 58 Seňa 200
 • Telefón: +421 55 696 22 04
 • Email: obecsena@obecsena.sk

Aktuálne počasieAktuálne počasie

Aktuálne počasie
dnes
19.10.2017
Väčšinou jasno. Najvyššia teplota 21°C. Premenlivý vietor J.
 • Aktuálne počasie Piatok 20.10.2017

  Väčšinou jasno. Najvyššia teplota 20°C. Premenlivý vietor JV.

 • Aktuálne počasie Sobota 21.10.2017

  Väčšinou zamračené. Najvyššia teplota 18°C. Premenlivý vietor J.

 • Aktuálne počasie Nedeľa 22.10.2017

  Väčšinou zamračené. Najvyššia teplota 17°C. Premenlivý vietor JV.

FacebookFacebook