Zmluvy


  Zobrazujem 20 z 182 dokumentov (strana 1).
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kostoľany nad Hornádom v roku 2017
Kategória: Zmluvy
Dátum: 19.03.2018 Veľkost: 1.33 MB (1 súbor)
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kostoľany nad Hornádom v roku 2018
Kategória: Zmluvy
Dátum: 19.03.2018 Veľkost: 1.33 MB (1 súbor)
Mandátna zmluva
Kategória: Zmluvy
Dátum: 09.03.2018 Veľkost: 3.46 MB (1 súbor)
Zmluva o dielo 10/2018 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka - Ing. Ladislav Nagy - AROW
Kategória: Zmluvy
Dátum: 26.01.2018 Veľkost: 1.88 MB (1 súbor)
Dohoda č. 18/41/010/55 o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení - UPSVaR Košice
Kategória: Zmluvy
Dátum: 23.01.2018 Veľkost: 2.64 MB (1 súbor)
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam ZIO/0442/30800/0896/2017
Kategória: Zmluvy
Dátum: 18.01.2018 Veľkost: 2.8 MB (1 súbor)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí - obec Haniska
Kategória: Zmluvy
Dátum: 03.01.2018 Veľkost: 1.27 MB (1 súbor)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
Kategória: Zmluvy
Dátum: 03.01.2018 Veľkost: 1.92 MB (1 súbor)
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Belža v roku 2018
Kategória: Zmluvy
Dátum: 18.12.2017 Veľkost: 1.24 MB (1 súbor)
Dohoda č. 17/41/012/108 o pomoci v hmotnej núdzi - UPSVaR Košice
Kategória: Zmluvy
Dátum: 12.12.2017 Veľkost: 1.81 MB (1 súbor)
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny - SPP
Kategória: Zmluvy
Dátum: 12.12.2017 Veľkost: 4.94 MB (1 súbor)
Kúpna zmluva - VVS a.s. (vodovod)
Kategória: Zmluvy
Dátum: 11.12.2017 Veľkost: 1.28 MB (1 súbor)
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena - Teľman Ladislav
Kategória: Zmluvy
Dátum: 08.12.2017 Veľkost: 1.68 MB (1 súbor)
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201765428_Z - KOSIT, a.s
Kategória: Zmluvy
Dátum: 06.12.2017 Veľkost: 4.72 MB (1 súbor)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí - Milhosť
Kategória: Zmluvy
Dátum: 04.12.2017 Veľkost: 1.82 MB (1 súbor)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času v pôsobnosti mesta Rožňava
Kategória: Zmluvy
Dátum: 01.12.2017 Veľkost: 1.81 MB (1 súbor)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Kategória: Zmluvy
Dátum: 07.11.2017 Veľkost: 1.35 MB (1 súbor)
Zmluva o užívaní nebytového priestoru uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení - ZŠ Seňa
Kategória: Zmluvy
Dátum: 02.11.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Kategória: Zmluvy
Dátum: 27.10.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o dotáciu z environmentálneho fondu a implementáciu schválenej žiadosti - Daxnerová, s.r.o.
Kategória: Zmluvy
Dátum: 25.09.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)


FacebookFacebook