Zmluvy


  Zobrazujem 20 z 169 dokumentov (strana 1).
Zámenná zmluva - Ing. František Gubala
Kategória: Zmluvy
Dátum: 12.12.2017 Veľkost: 2.67 MB (1 súbor)
Dohoda č. 17/41/012/108 o pomoci v hmotnej núdzi - UPSVaR Košice
Kategória: Zmluvy
Dátum: 12.12.2017 Veľkost: 1.81 MB (1 súbor)
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena - Teľman Ladislav
Kategória: Zmluvy
Dátum: 08.12.2017 Veľkost: 1.68 MB (1 súbor)
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201765428_Z - KOSIT, a.s
Kategória: Zmluvy
Dátum: 06.12.2017 Veľkost: 4.72 MB (1 súbor)
Zmluva o užívaní nebytového priestoru uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení - ZŠ Seňa
Kategória: Zmluvy
Dátum: 02.11.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Kategória: Zmluvy
Dátum: 27.10.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o dotáciu z environmentálneho fondu a implementáciu schválenej žiadosti - Daxnerová, s.r.o.
Kategória: Zmluvy
Dátum: 25.09.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zmluva o dielo EKO SVIP, s.r.o.
Kategória: Zmluvy
Dátum: 12.09.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Darovacia zmluva č. Z/20/2017 NKÚ SR
Kategória: Zmluvy
Dátum: 12.09.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zmluva o dielo č. 352/21/2017 - Rastislav Litva - R.A.L
Kategória: Zmluvy
Dátum: 07.09.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zmluva o dielo ENERCOM s.r.o.
Kategória: Zmluvy
Dátum: 30.08.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z.
Kategória: Zmluvy
Dátum: 21.08.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Mandátna zmluva ALVEST MONT MIDDLE EAST s.r.o. Košice
Kategória: Zmluvy
Dátum: 20.08.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zmluva o dielo Inžinierske stavby, a.s.
Kategória: Zmluvy
Dátum: 09.08.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zmluva o dielo č.374/21/2017
Kategória: Zmluvy
Dátum: 31.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia zo dňa 13.04.2017
Kategória: Zmluvy
Dátum: 20.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Seňa v roku 2017
Kategória: Zmluvy
Dátum: 20.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Seňa v roku 2017, č.7/2017
Kategória: Zmluvy
Dátum: 12.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Seňa v roku 2017, č.6/2017
Kategória: Zmluvy
Dátum: 12.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Mandátna zmluva I&Z Tender, s.r.o.
Kategória: Zmluvy
Dátum: 12.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)


FacebookFacebook