Oznámenie verejnou vyhláškou

Oznámenie verejnou vyhláškou
Oznámenie
04.04.2018
Autor: Obec Seňa

Oznámenie o vydaní vodoprávneho povolenia na zmenu vodnej stavby "Vodovod Belža" a na užívanie vodnej stavby "Vodovod Belža" a vodnej stavby "IBV - 10 RD - Belža":

1.Oznámenie_verejnou_vyhláškou_1Komentáre

FacebookFacebook