Oznámenie o uložení písomnosti

Oznámenie o uložení písomnosti
Jozef Gomboš, bytom Seňa
19.01.2018
Autor: Obec Seňa

O Z N Á M E N I E o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk.

Pre : Jozef  GOMBOŠ, nar. 25.01.1963,  bytom  Seňa

Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín Obecného úradu v Seni

VYVESENÉ             :           19.01.2018

ULOŽENÉ DO         :           05.02.2018

 Komentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.