Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľné pracovné miesto v ZŠ Seňa - učiteľ

Dátum: 23.05.2022
Autor: Obec Seňa
Počet videní: 701
Voľné pracovné miesto v ZŠ Seňa - učiteľ

Voľné pracovné miesto

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Názov zamestnávateľa a miesto výkonu práce  -   Základná škola, Seňa 507, 044 58 Seňa

Kontakt –   riad.zssena @gmail.com,   tel.: 055/6962121, 0910/897 997

 

Kategória      -  učiteľ  

Aprobácia     -  matematika, chémia

Miesto výkonu práce  -   Základná škola, Seňa 507

Kvalifikačné predpoklady:

  • Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.

Platové zaradenie:

V zmysle  zákona  č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch , zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov v prípade vybraného uchádzača:

- žiadosť, životopis,

- motivačný list,

- súhlas so spracovaním osobných údajov

- potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti,

- doklady o nadobudnutom vzdelaní,

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Doplňujúce informácie:

- pracovný pomer od  01.09.2022

- očakávame flexibilného, tvorivého pedagóga, ktorému záleží na vzdelaní a individualite žiaka, je  ochotný na sebe pracovať

 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, motivačný list, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné  zaslať na e-mail   riad.zssena@gmail.com , poštou , alebo  osobne na adresu: Základná škola, Seňa 507, 044 58 Seňa   do 01.07.2022 na adresu: Základná škola, Seňa 507, 044 58 Seňa.

 

23.05.2022                                                                                        RNDr. Bibiána Bartková

                                                                                                                        riaditeľka školy

 

 

 

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.