RSS Obec Seňa http://obecsena.sk RSS kanál obce Obec Seňa sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Voľné pracovné miesto - učiteľ anglického jazyka a informatiky (ZŠ Seňa) http://obecsena.sk/sprava/12711/n 12711 Voľné pracovné miesta http://obecsena.sk/data/news/sena.sk/2020/praca-kancelaria-notebook_983d92_md_bbce4a_sm.jpg Zasadnutie obecného zastupiteľstva http://obecsena.sk/sprava/12157/n 12157 Zasadnutie obecného zastupiteľstva http://obecsena.sk/data/news/sena.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_4cb975_md_2782c7_sm.jpg Oznámenie o strategickom dokumente http://obecsena.sk/sprava/11955/n 11955 Oznámenie o startegickom dokumente http://obecsena.sk/data/news/sena.sk/2020/image_preview_83e420_md_b09259_md_2f0005_md_a24010_sm.jpg Odvolanie mimoriadneho cestovného poriadku http://obecsena.sk/sprava/11788/n 11788 Odvolanie mimoriadneho cestovného poriadku http://obecsena.sk/data/news/sena.sk/2020/logo_eurobus-2014_5afd90_md_ec4f2f_md_e9ac47_sm.jpg Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru http://obecsena.sk/sprava/11642/n 11642 Odvolanie času zvýšeného rizika vzniku požiaru http://obecsena.sk/data/news/sena.sk/2020/image_preview_83e420_md_d9d694_md_7af4f5_md_389522_md_6ac055_md_9ff33a_md_c30670_sm.jpg Zápis do prvého ročníka Základnej školy http://obecsena.sk/sprava/11305/n 11305 Zápis do prvého ročníka http://obecsena.sk/data/news/sena.sk/2020/aaaaaa_033d75_sm.jpg Zákaz využívania lesov verejnosťou http://obecsena.sk/sprava/11200/n 11200 Zákaz využívania lesov verejnosťou http://obecsena.sk/data/news/sena.sk/2020/image_preview_83e420_md_d9d694_md_7af4f5_md_389522_md_4e3060_md_52e895_sm.jpg Zastavenie prímestskej dopravy http://obecsena.sk/sprava/11141/n 11141 Zastavenie prímestskej dopravy http://obecsena.sk/data/news/sena.sk/2020/logo_eurobus-2014_5afd90_md_ec4f2f_sm.jpg Vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru http://obecsena.sk/sprava/11142/n 11142 Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru http://obecsena.sk/data/news/sena.sk/2020/03-08-2017_02-54-54_crop_7c7790_md_fb2b16_md_cf900b_md_8f3b3f_sm.jpg Zápis do Materskej školy http://obecsena.sk/sprava/11109/n 11109 Zápis detí do Materskej školy v Seni http://obecsena.sk/data/news/sena.sk/2020/obrazek_zapis_23b416_sm.jpg