Obec Seňa
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente
Oznámenie o startegickom dokumente

Obstarávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 29.04.2020 oznámenie o strategickom dokumente:

"Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 - 2027". 

 

Viac informácií o strategickom dokumente nájdete v priloženom súbore. 

Súbory na stiahnutie