Obec Seňa
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky
Oznámenie o uložení zásielky

O Z N Á M E N I E o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk zo dňa 25.1.2021.


Pre : MONKO Ladislav, nar. 1977, obec Seňa


Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín na Obecnom úrade v podateľni do 11.02.2021

VYVESENÉ : 25.01.2021
ULOŽENÉ DO : 11.02.2021