Obec Seňa
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Veľkoobjemové kontajnery

Veľkoobjemové kontajnery
Veľkoobjemové kontajnery

Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené za Kultúrnym domom v Seni


od 07.05.2021 (piatok) do 09.05.2021 (nedeľa).

 

Do veľkoobjemových kontajnerov je zakázané vhadzovať:

separovaný odpad (papier, plast, sklo);

pneumatiky;

stavebný odpad;

konáre;

elektroodpad.