Obec Seňa
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o uložení písomnosti

Oznámenie o uložení písomnosti
Jozef Gomboš, bytom Seňa

O Z N Á M E N I E o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk.

Pre : Jozef  GOMBOŠ, nar. 25.01.1963,  bytom  Seňa

Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín Obecného úradu v Seni

VYVESENÉ             :           19.01.2018

ULOŽENÉ DO         :           05.02.2018