Obec Seňa
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Oznámenie o uložení písomnosti

Oznámenie o uložení písomnosti
František BARTA, nar. 24.05.1966, bytom Seňa

O Z N Á M E N I E o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk.

Pre : František BARTA, nar. 24.05.1966,  bytom  Seňa

Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín Obecného úradu v Seni

VYVESENÉ             :           27.06.2018

ULOŽENÉ DO         :           12.07.2018