Obec Seňa
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky
Oznámenie o uložení zásielky

O Z N Á M E N I E o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk zo dňa 02.12.2019.

Pre : BARTA František, nar. 1966,  bytom  Seňa

 

Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín na Obecnom úrade v podateľni do 17.12.2019

VYVESENÉ             :            02.12.2019

ULOŽENÉ DO         :          17.12.2019