Obec Seňa
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných
Africký mor ošípaných

"V okrese Košice - okolie bol u diviačej zveri potvrdený Africký mor ošípaných. Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie preto odporúča, aby chovatelia ošípaných vykonali ČO NAJSKOR domácu zabíjačku ošípaných bez ohľadu na vek a hmotnosť. Produkty z nej môžu použiť len pre vlastnú spotrebu a NEDISTRIBUOVAŤ ich mimo svoju obec !!

Domáca zabíjačka sa musí oznámiť minimálne JEDEN pracovný deň vopred na telefónne číslo 055/62 22 267 kl. 109, 107.

Chovatelia, ktorí si ponechajú ošípané, sú povinní mať ich zaregistrované, aj jeden kus chovaný pre vlastnú spotrebu.

Registrácia sa vykonáva na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Košice - okolie, Kukučínova 24, Košice."