Obec Seňa
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky
Oznámení o uložení písomnosti

O Z N Á M E N I E o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk zo dňa 22.01.2020.

Pre : GOMBOŠ Marcel, nar. 1981,  bytom  Seňa

 

Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín na Obecnom úrade v podateľni do 06.02.2020

VYVESENÉ             :            22.01.2020

ULOŽENÉ DO         :           06.02.2020