Obec Seňa
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie verejnou vyhláškou

Oznámenie verejnou vyhláškou
Oznámenie verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov VEREJNOU VYHLÁŠKOU k stavbe "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Seňa". 

Súbory na stiahnutie