Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia pre ochranu verejného záujmu

Predseda komisie: Ľudmila Pillárová

Komisia obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu sa zariaďuje a plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/ 2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Za členov Komisie na ochranu verejného záujmu:

Mgr. Katarína Domonkošová

Gabriel Ficzere

Jozef Hudák

MUDr. Andrea Vašková

 

Komisia pre financie, rozpočet a majetok obce

Predseda komisie: Ing. Štefan Čamaj

Komisia pre financie a majetok obce prejednáva všetky náležitosti týkajúce sa finančného hospodárenia obce, návrhy rozpočtu obce, jeho zmeny, záverečný účet a vyhodnotenie hospodárenia organizácií zriadených obcou. Zaoberá sa nakladaním s majetkom obce ako aj jeho predajom. Posudzuje výšku a podmienky nájomcov obecných priestorov a priestranstiev.

Za členov Komisie pre financie, rozpočet a majetok obce:

Dana Figmiková

Marta Buhlová

Ing. Marta Murová

 

Komisia pre kultúru, rozvoj a propagáciu

Predseda: Silvia Langová

Komisia pre kultúru, rozvoj a propagáciu prerokováva a vyjadruje sa k plánu kultúrnej činnosti. Vyhodnocuje využívanie kultúrnych zariadení v obci. Organizačno-technicky zabezpečuje usporadúvanie obecných kultúrnych podujatí. Navrhuje sponzorov a zabezpečuje ich podporu pre kultúrne aktivity. Prehodnocuje zápisy do kroniky obce.

Za členov Komisie pre kultúru, rozvoj a propagáciu:

Mgr. Anikó Szakálová

Ľudmila Pillárová

Mgr. Martina Horňáková

Petronela Ficzere

 

Komisia pre šport, športové a voľnočasové aktivity

Predseda: Jozef Hudák

Komisia pre šport, športové a voľnočasové aktivity posudzuje návrhy na rozvoj športu v obci. Vyjadruje sa k činnosti obce pri zabezpečovaní športových aktivít občanov. Komisia participuje pri usporadúvaní športových podujatí na území obce.

Za členov Komisie pre šport, športové a voľnočasové aktivity:

Marián Čonka

Róbert Spišák

Róbert Harbuľák

Pavol Dubecký