Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľné pracovné miesta v ZŠ Seňa - psychológ, školský psychológ

Dátum: 27.08.2023
Autor: Obec Seňa
Počet videní: 574
3 min. čítania
Voľné pracovné miesta v ZŠ Seňa - psychológ, školský psychológ

Voľné pracovné miesta v ZŠ Seňa - psychológ, školský psychológ

Informácie o voľnom pracovnom mieste – psychológ, školský psychológ

Miesto výkonu práce:  Seňa 507, Seňa

Termín nástupu:  1.9.2023

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  08.09.2023

Rozsah úväzku:  50%

 

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie predpoklady:
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť,
g) výhodou je ovládanie materinského jazyka detí z MRK.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .


Funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III.
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 08.09.2023
Na adresu:
Základná škola, Seňa 507, 044 58 Seňa

Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadeniaZákladná škola, Seňa 507, 04458 Seňa, www.zssena.edupage.org, 055/6962121

Kontaktná osoba:  RNDr. Bibiána Bartková, 0910 897 997

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.