Obec Seňa
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky
Oznámenie o uložení písomnosti

O Z N Á M E N I E o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk zo dňa 24.07.2020.

Pre : BARTA František,   bytom  Seňa

 

Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín na Obecnom úrade v Seni do 10.08.2020

VYVESENÉ             :            24.07.2020

ULOŽENÉ DO         :          10.08.2020