Obec Seňa
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
Nebezpečenstvo vzniku požiaru

Vzhľadom ku klimatickým podmienkam s pretrvávajúcimi vysokými teplotami vzduchu Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Košice I až IV a Košice - okolie od 04.08.2017 od 600 hod. až do odvolania.

Viac informácií v prílohe:

Zvýšené nebezpečenstvo požiaru