Obec Seňa
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Oznámenie o uložení písomnosti

Oznámenie o uložení písomnosti
Pavol HORVÁTH, nar. 14.07.1989,  bytom  Seňa

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti.

Pre : Pavol HORVÁTH, nar. 14.07.1989,  bytom  Seňa

 

VYVESENÉ

od            :           29.11.2017

do            :           14.12.2017

 

Dokument na stiahnutie:

Horvath_Pavol_1989