VZN


  Zobrazujem 20 z 44 dokumentov (strana 1).
VZN KSK č.20/2017 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019
Kategória: VZN
Dátum: 23.10.2017 Veľkosť: 5.46 MB (1 súbor)
VZN č. 1/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o úhradách za poskytované služby obcou Seňa
Kategória: VZN
Dátum: 05.04.2017 Veľkosť: 849.5 kB (1 súbor)
VZN č. 4/2016 o doplnení VZN obce Seňa číslo 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Seňa
Kategória: VZN
Dátum: 22.11.2016 Veľkosť: 208.3 kB (1 súbor)
VZN č.3/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Seňa, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v Školskom klube ..
Kategória: VZN
Dátum: 13.09.2016 Veľkosť: 250 kB (1 súbor)
VZN č. 2/2016 Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Seňa
Kategória: VZN
Dátum: 15.06.2016 Veľkosť: 834.3 kB (1 súbor)
VZN č. 1/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Seňa
Kategória: VZN
Dátum: 28.04.2016 Veľkosť: 348.9 kB (1 súbor)
VZN č.8/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o zmene a doplnení VZN obce Seňa číslo 9/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Kategória: VZN
Dátum: 28.04.2016 Veľkosť: 1.26 MB (1 súbor)
VZN č.7/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o zmene VZN obce Seňa číslo 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
Kategória: VZN
Dátum: 28.04.2016 Veľkosť: 997 kB (1 súbor)
VZN č.6/2015 -Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o zmene a doplnení VZN obce Seňa číslo 2/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a o výške príspevku...
Kategória: VZN
Dátum: 28.04.2016 Veľkosť: 1.17 MB (1 súbor)
VZN č.5/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o doplnení VZN obce Seňa číslo 5/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Seňa
Kategória: VZN
Dátum: 28.04.2016 Veľkosť: 1.24 MB (1 súbor)
VZN č.4/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce SEŇA
Kategória: VZN
Dátum: 28.04.2016 Veľkosť: 267.2 kB (1 súbor)
VZN č.3/2015 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o podmienkach držania psov na území obce Seňa
Kategória: VZN
Dátum: 28.04.2016 Veľkosť: 168.5 kB (1 súbor)
VZN č.2/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Seňa
Kategória: VZN
Dátum: 28.04.2016 Veľkosť: 284.3 kB (1 súbor)
VZN č.1/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o miestnych daniach
Kategória: VZN
Dátum: 28.04.2016 Veľkosť: 320.8 kB (1 súbor)
OZNÁMENIE k návrhom Všeobecného záväzného nariadenia obce Seňa
Kategória: VZN
Dátum: 28.04.2016 Veľkosť: 161.2 kB (1 súbor)
VZN č.1/2013 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o poskytovaní dotácií
Kategória: VZN
Dátum: 28.04.2016 Veľkosť: 262.1 kB (1 súbor)
VZN č. 4/2012 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o miestnych daniach
Kategória: VZN
Dátum: 28.04.2016 Veľkosť: 610.1 kB (1 súbor)
VZN č.03/2012 - Všeobecne závazné nariadenie obce Seňa o dodatku k VZN č. 02/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku obce Seňa
Kategória: VZN
Dátum: 28.04.2016 Veľkosť: 294.3 kB (1 súbor)
VZN č.02/2012- Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku
Kategória: VZN
Dátum: 28.04.2016 Veľkosť: 267 kB (1 súbor)
VZN č. 01/2012 Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa o verejnej kanalizácii a odvádzaní odpadových vôd
Kategória: VZN
Dátum: 28.04.2016 Veľkosť: 363.4 kB (1 súbor)


FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.